Folkspel

Nu startar Årets Eldsjäl

Årets Eldsjäl är vårt sätt att hylla ideella eldsjälar inom föreningslivet. En eldsjäl är hjärtat i föreningen eller organisationen. Hen bidrar till trygghet, gemenskap och glädje. Under 2020 kommer det att gå att nominera kandidater i de olika kategorierna InkluderingHälsaLedare och Årets Idrottsförening.

 

Fyra kategorier

I de tre första kategorierna kommer en jury att utse fyra finalister per kategori. Alla kan sedan rösta på dem – och på så vis kommer en Årets Eldsjäl att utses i varje kategori. I kategorin Årets Idrottsförening utses de fyra finalisterna samt slutvinnaren av en jury.

Vilka som blir de fyra vinnarna i Inkludering, Hälsa, Ledarskap och Årets Idrottsförening kommer att presenteras på Eldsjälsgalan på Berns i Stockholm i april nästa år. Där kommer också en slutlig vinnare av dessa tre att utses, hen blir Årets Eldsjäl 2021. 

 

Nominera din eldsjäl

Just nu är nomineringen i kategori Inkludering öppen. En eldsjäl inom den här kategorin är någon eller några dag efter dag mycket medvetet strävar efter att motverka utanförskap och som står upp för inkludering och alla människors lika värde och rätt till en meningsfull och aktiv fritid – och det oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning, trosuppfattning eller funktionsvariation.

 

Läs mer om kategorin och nominera din kandidat här