Folkspel

Riksidrottsförbundet och Folkspel samarbetar för framtidens ledarskap

Sveriges ideella idrottsrörelse med 880 000 ledare är unik. För att behålla det unika och utveckla ledarskapet i linje med strategi 2025 måste det ideella ledarskapet stöttas, underhållas och utvecklas. Folkspel och Riksidrottsförbundet inleder nu samarbete med utbildningsprogrammet Eldsjäl 2.0.

Folkspel och Riksidrottsförbundet har slutit avtal för samarbete kring "Ett stärkt ledarskap" som är en av fem prioriterade utvecklingsresor i strategi 2025.  I det arbetet fokuseras på utveckling av idé och värderingsstyrt ledarskap och verktyg för utvärdering, självreflektion och mentorskap. 

– Idrottsledare runt om i landet har i dessa utmanande tider visat styrka att ta tuffa beslut vilket gör mig stolt. Att få verktyg för självreflektion och utvärdering är en viktig ingrediens i framtidens ledarskap för att vi ska nå den strategiska utveckling vi vill se inom idrottsrörelsen. Att vi då med hjälp av Folkspel får extra stöttning för satsningar i en av våra viktiga utvecklingsresor är värt mycket för idrottsrörelsen, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet.

Det ettåriga utbildningsprogrammet vänder sig till redan befintliga tränare och ledare i åldern 18–25 år och innehåller både fysiska träffar, föreläsningar och gruppsamtal. Däremellan sker arbete på hemmaplan via digital plattform och genomförande av ledarskapsprojekt i den egna organisationen uppstöttat av ett mentorsteam.

I utbildningsprogrammet Eldsjäl 2.0 ska en ny generation eldsjälar formas. En generation tränare och ledare i föreningen som möter varje enskild individ utifrån deras förutsättningar och behov. Tränare och ledare som stöttar varandra med ambitionen att få så många som möjligt att stanna så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

– Med tanke på det som drabbat världen och vårt land kommer föreningslivet framöver att spela en viktigare roll än någonsin, inte minst för att motverka fysisk och psykisk ohälsa. Med Eldsjäl 2.0 vill vi tillsammans stimulera och inspirera unga föreningsledare att växa och förkovra sig i sitt ledarskap, vilket i sin tur bidrar till ett starkare samhälle, säger Hans Sahlin, vd på ideella Folkspel.

Start av den första utbildningen i Eldsjäl 2.0 är planerad till augusti 2020, med avslutning i anslutning till Eldsjälsgalan, våren 2021.

Utbildningsprogrammet sker i samarbete med SISU idrottsutbildarna och är en del i ett treårsavtal mellan Riksidrottsförbundet och Folkspel.

 

Se filmen om samarbetet här: